Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
www.kalvinsport.hu

Üdvözöljük a Complex Plusz Bt. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.kalvinsport.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. 

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A SZOLGÁLTATÓ

Név: Complex Plusz Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 10/B .
Üzlethelyiség címe: 1091 Budapest, Kálvin tér 7. Városkapu üzletház I. emelet
Képviselő neve:  Gyulai Zoltán
Cégjegyzékszám:  Cg. 13-06-066313
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Adószám:  20138482-2-13.
Számlavezető pénzintézet:Raiffeisen Bank     
Számlaszám:12010659-01446738-00100004
E-mail cím: kalvinsport@kalvinsport.hu 
Telefonszám:0670-664-6020

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

2.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.kalvinsport.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1. Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

Felhasználó regisztrálni a Honlap felületén megtalálható „Belépés/Regisztráció” menüpontra kattintást követően, a „Felhasználó létrehozása” pontra kattintva tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

- Email cím
- Felhasználó név

Szolgáltató ezt követően egy, a Felhasználó által megadott e-mail címre  válasz e-mailt küld, mely tartalmazza a belépéshez szükséges hivatkozást (a továbbiakban „linket”). A linkre kattintva illetve azt a böngésző címsorába illesztve tud a Felhasználó a Honlapra belépni.  A hivatkozás csak egyszer használható belépésre, melynek érvényességi ideje a regisztrációt követő 24 óra múlva érvényét veszti. Ezt követően a böngésző át lesz irányítva arra az oldalra, ahol a „Bejelentkezés” gombra kattintva, a Felhasználó megadhatja az oldalon továbbiakban használni kívánt jelszavát, nyelvet (angol, illetve magyar), valamint lehetősége van fénykép feltöltésére, az időzóna beállítására. Az oldalon található „személyes kapcsolati űrlap” mező kipipálásával a Felhasználó a többi Felhasználó számára biztosít kapcsolat felvételi lehetőséget, úgy, hogy a saját e-mailcím rejtve marad.  

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az kalvinsport@kalvinsport.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés

A Honlapon történő bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, összetevőiről, egyéb információkról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. Egyes termékek esetén előfordulhat, hogy egyéb a termékre jellemző tulajdonságot is ki kell választania Felhasználónak, így például a termék ízét, méretét stb.

Ha a Felhasználó kiválasztotta a megrendelni kívánt terméket, akkor a képernyő jobb oldalán található rövid összegző felületen tudja ellenőrizni a kosárban elhelyezett tételek számát, valamint a megrendelt termékek összegét. Az összegző felület alján található „kosár tartalma” menüpontra kattintva tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját, azok árát valamint a megrendelni kívánt mennyiséget Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tudja kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „Eltávolítás” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.

A Felhasználónak lehetősége van a kosár teljes tartalmának ürítésére „Kosár ürítése” gombra kattintással. A „Kosár frissítése” gombra kattintva Felhasználó frissítheti a kosár tartalmát.
Felhasználó a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva visszatérhet a vásárláshoz, anélkül hogy kosarának tartalma elveszne.

Amennyiben a Felhasználó nem kíván tovább válogatni a termékek között, a "Fizetés" gombra kattintással folytathatja a megrendelés folyamatát. A Honlapon a vásárlás regisztrációhoz illetve bejelentkezéshez kötött, így amennyiben a Felhasználó a Honlapra még nem lépett be vagy nem regisztrált azt a megjelenő felületen megteheti. . A „Fizetéshez gombra kattintást követően megjelenő felületen Felhasználó megtekintheti a kosár tartalmát, szerkesztheti a regisztráció során megadott e-mail címét, megadhatja a szállítási és számlázási információkat, választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között, továbbá megjegyzést fűzhet a megrendeléséhez. A „Mégsem” gombra kattintással visszaléphet a kosár tartalmához. Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül, akkor a „Rendelés áttekintése” gombra kattintva az összegző felületen tudja ellenőrizni a megrendelését. Ha az összegző felületen mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Rendelés véglegesítése” gombra kattintva tudja véglegesen elküldeni megrendelését a Szolgáltató részére.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „Eltávolítás” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. 

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.

Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

3.5. Fizetés

Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségében fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.

 

3.8. Személyes átvétel

Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen veheti át a Szolgáltató 1. pont alatt megjelölt üzlethelyiségében. A személyes átvételre munkanapokon hétfőtől péntekig 10:00-18:00 óra között kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.

4. ELÁLLÁSI JOG

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,
b)több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken:https://kalvinsport.hu/sites/default/files/publikuscsatolmanyok/elallasi_... keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.2. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

a) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. táplálék kiegészítők). Az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

5. SZAVATOSSÁG

5.1. Kellékszavatosság

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó m– választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.3. Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

Amennyiben a fent hivatkozott Korm.rendelet mellékletében nem szereplő, és a Honlapon megjelenített termékre vonatkozóan a Szolgáltató a gyártó által biztosított jótállási időt biztosítja (önként vállalt jótállás), erről a termék leírásában a Szolgáltató tájékoztatást ad.

5.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Felhasználó a következő elérhetőségeken keresztül érvényesítheti:

Név:Complex Plusz Bt.
Cím:1091 Bp.Kálvin tér 7
E-mail:kalvinsport@kalvinsport.hu

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az hová terjesztheti elő:

Levelezési cím:1091 Bp.Kálvin tér 7
Telefonszám:0670-664-6020
E-mail:kalvinsport@kalvinsport.hu 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)

Cím

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő

Nincs félfogadás

Kedd

9.00 - 14.00

Szerda

9.00 - 14.00

Csütörtök

9.00 - 14.00

Péntek

Nincs félfogadás

 

Tanácsadás

Hétfő

Nincs félfogadás

Kedd

9.00 - 14.00

Szerda

9.00 - 14.00

Csütörtök

9.00 - 14.00

Péntek

Nincs félfogadás

 

Elérhetőségek

Telefon/Fax:

(+36-1) 269-0703

 

(+36-1) 784-3076

 

(+36-1) 784-3149

E-mail cím

pmbekelteto@pmkik.hu

Levelezési cím:

Pest Megyei Békéltető Testület

1364 Budapest, Pf.: 81

- Bírósági eljárás kezdeményezése.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Complex Plusz Bt a békéltető testületi eljárásban együttműködésre kötelezett.

7. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

 

8. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014-05-30
Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:https://kalvinsport.hu/sites/default/files/publikuscsatolmanyok/aszf_1.docx

9. Europai unios online vitarendezési platform 

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&...

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató
Az adatok kezelésével összefüggésben a Complex Plusz Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő, ezúton
tájékoztatja az érintetteket (továbbiakban: Felhasználó) a www.kalvinsport.hu honlapon (a továbbiakban Honlap)
általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról,
valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó
számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi
feldolgozása során (adatvédelem).
Adatkezelő tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat
bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési
Tájékoztatónak megfelelően kezeli.
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap
használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés
érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a
jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott
adatkezelésekhez.
1. Az adatkezelő megnevezése
Név: Complex Plusz Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 10/B.
Levelezési cím: 1091 Bp.Kálvin tér 7
Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-066313
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 20138482-2-13.
E-mail cím: kalvinsport@kalvinsport.hu
Telefonszám:0670-664-6020
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-75824-2014 NAIH-75825/2014
2. Definíciók
a. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen
esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik;
h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
j. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
k. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
l. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;
m. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
n. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
3. Adatkezelés célja
Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli és tárolja, kizárólag a
szerződés és ennek megfelelően a megrendelések teljesítése, kiszállítása, hírlevél küldése és a szerződés
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.
4. Adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes
hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A
hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval,
illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
5. Adatkezelés időtartama
A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
törléséig tart. A regisztráció törlését a Felhasználó bármikor, kérheti az Adatkezelőtől az 1. pontban feltüntetett
levelezési címre vagy email címre küldött írásbeli kérelmével
Adat törlésének határideje a regisztráció törlésére irányuló kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési
kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további
hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a
naplózás időpontjától számított 1 hónapig tárolja.
6. Kezelt adatok köre
6.1. Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok
formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen
adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a
felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az Adatkezelő fér
hozzá. A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint
statisztikai célokra használja fel.
6.2. Regisztráció és megrendelés: A regisztráció és a megrendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell
adnia a következő személyes adatokat:
- Email cím
- Felhasználó név
- Jelszó
- Név
- Szállítási és számlázási cím.
Adatkezelő ezt követően egy, a Felhasználó által megadott e-mail címre válasz e-mailt küld, mely tartalmazza a
belépéshez szükséges hivatkozást (a továbbiakban „linket”). A linkre kattintva illetve azt a böngésző címsorába
illesztve tud a Felhasználó a Honlapra belépni. A hivatkozás csak egyszer használható belépésre, melynek
érvényességi ideje a regisztrációt követő 24 óra múlva érvényét veszti. Ezt követően a böngésző át lesz irányítva
arra az oldalra, ahol a „Bejelentkezés” gombra kattintva, a Felhasználó megadhatja az oldalon továbbiakban
használni kívánt jelszavát, nyelvet (angol, illetve magyar), valamint lehetősége van fénykép feltöltésére, az
időzóna beállítására. Az oldalon található „személyes kapcsolati űrlap” mező kipipálásával a Felhasználó a többi
Felhasználó számára biztosít kapcsolat felvételi lehetőséget, úgy, hogy a saját e-mailcím rejtve marad.
Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
6.3. Cookie
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A Honlap egyes részeinek
letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak
működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy az Adatkezelő Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a
Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket
a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Adatkezelőtől nem kap további
értesítést.
Az Adatkezelő kétféle cookie-t használ:
- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a
cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni.,
tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak
működni.
- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl.
optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában.
Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen
cookie-k segítségével az Adatkezelő adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek
az adatok az Adatkezelő részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális
igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy az Adatkezelő a Felhasználók számára
lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat az Adatkezelő nem használja arra, hogy a
Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását,
bármikor letilthatja az Adatkezelő fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.
Ezek a cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A
cookie-k elhelyezésével Adatkezelő célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban
juttasson el.
A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a
Felhasználó saját böngészőjében
- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadhat el új cookie-kat,
- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
7. Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat
nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban
meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése
körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen
külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
8. Adatfeldolgozás
Adatkezelő a Honlap üzemeltetése, megrendelések kiszállítása, Honlap üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint
adatfeldolgozót vehet igénybe, aki a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a
kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.
Tárhelyszolgáltató adatai:
Szolgáltató neve: UNAS Online Kft. Székhelye: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15 Adószáma:
14114113-2-08 Cégjegyzék száma: 08-09-015594 Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék
Cégbírósága Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29. E- mail: unas@unas.hu
Az Adatkezelő szerződéses partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik
teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében,
valamint az adatvédelmi szabályaink betartásával kezelni.
9. Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által a
Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása,
őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok
jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
10. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
10.1 Tájékoztatáshoz való jog
Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról,
továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a felhasználói
fiókjába való belépést követően.
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő
munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
10.2 Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább
megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az
adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli
szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait.
10.3 Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név:Complex Plusz Bt.
Levelezési cím:1091 Bp.Kálvin tér 7
E-mail:kalvinsport@kalvinsport.hu
10.4 A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
www.naih.hu ) fordulhat vagy
2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
11. Hírlevél
Adatkezelő a Honlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy a regisztrációtól függetlenül is feliratkozzon a
hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Adatkezelő a hírlevél
igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt
megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az
esetben Adatkezelő minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és
további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A regisztráció során megadott elektronikus
levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett
hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.
12. Egyéb rendelkezések
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók Honlapon történő előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás
használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás
során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az
Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag
az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal
azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy
megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót
terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Regisztrált Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető
és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Adatkezelő jogát illetve jogos
érdekeit nem sértik.
Az Adatkezelő fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából. Adatkezelő a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása
esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben
Adatkezelő a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért felelősséget nem vállal.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató [2014-07-01] napjától érvényes.

Adatkezelési Tájékoztató
Az adatok kezelésével összefüggésben a Complex Plusz Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő, ezúton
tájékoztatja az érintetteket (továbbiakban: Felhasználó) a www.kalvinsport.hu honlapon (a továbbiakban Honlap)
általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról,
valamint a Felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
Jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Felhasználó
számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi
feldolgozása során (adatvédelem).
Adatkezelő tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat
bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési
Tájékoztatónak megfelelően kezeli.
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap
használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés
érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a
jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott
adatkezelésekhez.
1. Az adatkezelő megnevezése
Név: Complex Plusz Bt.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csépi út 10/B.
Levelezési cím: 1091 Bp.Kálvin tér 7
Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-066313
Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Adószám: 20138482-2-13.
E-mail cím: kalvinsport@kalvinsport.hu
Telefonszám:0670-664-6020
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-75824-2014 NAIH-75825/2014
2. Definíciók
a. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
c. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
d. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
e. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen
esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
f. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
g. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a
technikai feladatot az adatokon végzik;
h. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő
szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
i. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
j. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
k. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
l. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;
m. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
n. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
3. Adatkezelés célja
Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli és tárolja, kizárólag a
szerződés és ennek megfelelően a megrendelések teljesítése, kiszállítása, hírlevél küldése és a szerződés
feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.
4. Adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes
hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A
hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval,
illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
5. Adatkezelés időtartama
A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
törléséig tart. A regisztráció törlését a Felhasználó bármikor, kérheti az Adatkezelőtől az 1. pontban feltüntetett
levelezési címre vagy email címre küldött írásbeli kérelmével
Adat törlésének határideje a regisztráció törlésére irányuló kérelem beérkezésétől számított 5 munkanap.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési
kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további
hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a
naplózás időpontjától számított 1 hónapig tárolja.
6. Kezelt adatok köre
6.1. Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok
formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen
adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a
felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az Adatkezelő fér
hozzá. A fenti információkat az Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint
statisztikai célokra használja fel.
6.2. Regisztráció és megrendelés: A regisztráció és a megrendelés során a Felhasználónak kötelezően meg kell
adnia a következő személyes adatokat:
- Email cím
- Felhasználó név
- Jelszó
- Név
- Szállítási és számlázási cím.
Adatkezelő ezt követően egy, a Felhasználó által megadott e-mail címre válasz e-mailt küld, mely tartalmazza a
belépéshez szükséges hivatkozást (a továbbiakban „linket”). A linkre kattintva illetve azt a böngésző címsorába
illesztve tud a Felhasználó a Honlapra belépni. A hivatkozás csak egyszer használható belépésre, melynek
érvényességi ideje a regisztrációt követő 24 óra múlva érvényét veszti. Ezt követően a böngésző át lesz irányítva
arra az oldalra, ahol a „Bejelentkezés” gombra kattintva, a Felhasználó megadhatja az oldalon továbbiakban
használni kívánt jelszavát, nyelvet (angol, illetve magyar), valamint lehetősége van fénykép feltöltésére, az
időzóna beállítására. Az oldalon található „személyes kapcsolati űrlap” mező kipipálásával a Felhasználó a többi
Felhasználó számára biztosít kapcsolat felvételi lehetőséget, úgy, hogy a saját e-mailcím rejtve marad.
Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat, amennyiben az
Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
6.3. Cookie
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A Honlap egyes részeinek
letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak
működéséhez szükségesek. Ahhoz, hogy az Adatkezelő Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a
Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket
a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Adatkezelőtől nem kap további
értesítést.
Az Adatkezelő kétféle cookie-t használ:
- Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a
cookie-k arra szolgálnak, hogy az Adatkezelő Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni.,
tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak
működni.
- Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény érdekében (pl.
optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában.
Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen
cookie-k segítségével az Adatkezelő adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek
az adatok az Adatkezelő részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális
igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy az Adatkezelő a Felhasználók számára
lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat az Adatkezelő nem használja arra, hogy a
Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását,
bármikor letilthatja az Adatkezelő fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.
Ezek a cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A
cookie-k elhelyezésével Adatkezelő célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban
juttasson el.
A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a
Felhasználó saját böngészőjében
- hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadhat el új cookie-kat,
- hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
7. Az adatokat megismerő személyek köre
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat
nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban
meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése
körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen
külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
8. Adatfeldolgozás
Adatkezelő a Honlap üzemeltetése, megrendelések kiszállítása, Honlap üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint
adatfeldolgozót vehet igénybe, aki a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a
kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.
Tárhelyszolgáltató adatai:
Szolgáltató neve: UNAS Online Kft. Székhelye: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15 Adószáma:
14114113-2-08 Cégjegyzék száma: 08-09-015594 Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék
Cégbírósága Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007.11.29. E- mail: unas@unas.hu
Az Adatkezelő szerződéses partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik
teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében,
valamint az adatvédelmi szabályaink betartásával kezelni.
9. Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által a
Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása,
őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok
jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.
10. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
10.1 Tájékoztatáshoz való jog
Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról,
továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a felhasználói
fiókjába való belépést követően.
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő
munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.
10.2 Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább
megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az
adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli
szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban
az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait.
10.3 Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név:Complex Plusz Bt.
Levelezési cím:1091 Bp.Kálvin tér 7
E-mail:kalvinsport@kalvinsport.hu
10.4 A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján
1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
www.naih.hu ) fordulhat vagy
2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
11. Hírlevél
Adatkezelő a Honlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy a regisztrációtól függetlenül is feliratkozzon a
hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Adatkezelő a hírlevél
igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.
A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt
megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az
esetben Adatkezelő minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és
további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A regisztráció során megadott elektronikus
levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Felhasználó kifejezett
hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.
12. Egyéb rendelkezések
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók Honlapon történő előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás
használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás
során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az
Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag
az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal
azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy
megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót
terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Regisztrált Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető
és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Adatkezelő jogát illetve jogos
érdekeit nem sértik.
Az Adatkezelő fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából. Adatkezelő a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása
esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben
Adatkezelő a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért felelősséget nem vállal.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató [2014-07-01] napjától érvényes.

Vásárlási tudnivalók

Minden termék személyesen is megvásárolható üzletünkben.